sâmbătă, 3 ianuarie 2015

Temă pentru clasa X-a: scenariu pentru scurt-metraj.
          Realizați un scenariu general cu dimensiunea pînă la două pagini A4, folosind ca punct de plecare textul lui Salinger și cele două imagini de Magritte. Textul poate fi un fragment dintr-un dialog mai amplu sau dintr-o povestire ori, deopotrivă, un text pe care un alt personaj îl ascultă la radio, citește într-o carte sau îl scrie chiar el sau ea. La fel și imaginile: pot servi ca inspirație directă sau doar ca motive; una dintre imagini stă agățată într-un bar, într-o gară sau un muzeu... Poate chiar între celelalte fotografii din buletin, pe care un personaj sau altul le ține mereu în buzunar, etc.

          Scenariul trebuie să aibă limpezime și să ofere suficiente repere despre desfășurarea acțiunii și eventualele metode de realizare. Stabiliți durata, titlul și ce sunete însoțesc întîmplările. Nu confundați scenariul cu o piesă de teatru (nu e nevoie să scrieți doar replicile personajelor; de altfel, acestea nu e nevoie neapărat să vorbească) sau o povestire (cu prea multe descrieri). Importantă este acțiunea și felul în care o vizualizați.
„-Chiar acum am văzut unul.
-Ce anume, puișor?
-Un pește-banană.
-Dumnezeule, nu mai spune! exclamă tînărul. Și avea banane în gură?
-Da, spuse Sybil, șase.
Tînărul apucă deodată unul din piciorușele ude ale fetiței, care atîrnau peste marginea plutei, și-i sărută podul talpei.
-Hei! făcu ea, răsucindu-se.
-Hei, tu! Ne întoarceam acum. A fost destul?
-Nu!
-Îmi pare rău, spuse el, și împinse pluta spre țărm, pînă ce Sybil putu să dea jos de pe ea. Mai departe o tîrî singur.
-La revedere, spuse Sybil și alergă fără urmă de regret spre hotel.” 

J.D. Salinger, O zi desăvîrșită pentru peștii banană, Nouă povestiri,  ed. Polirom, 2001. 


René Magritte, Oglinda magică, 1929


René Magritte, textură de lemn, fragment.


Un comentariu: