sâmbătă, 10 decembrie 2011

Muzica şi artele vizualeExistă mai multe videoclipuri inspirate de pictură, desen sau sculptură, probabil şi sub influenţa autorilor lor cu un background de educaţie artistică. Nu toate sunt la fel de reuşite, fie pentru că folosesc clişee, fie pentru proasta calitate a intervenţiilor ori, în aceeaşi măsură, pentru că nu izbutesc să facă o legătură cu sens între muzică, imagine şi alte conţinuturi. Cred că cel pe care îl urmăriţi aici este unul dintre exemplele pozitive, mai cu seamă că se rezumă la puţine efecte speciale, salvându-şi prospeţimea mesajului său general. Voi reveni şi cu alte exemple şi bineînţeles vă aştept şi pe voi cu sugestii şi contribuţii. Este suficient să lăsaţi un comentariu.

miercuri, 23 noiembrie 2011

RSA Animate -ChoiseVedeţi mai multe animaţii pe teme conexe aici: RSA Animate.


marți, 22 noiembrie 2011

Free Video Lectures [Seminarii online gratis]


Mai jos puteţi citi prezentarea fondatorului site-ului freevideolectures.com, care vă invită să folosiţi toate informaţiile încărcate pentru completarea şi/sau compararea educaţiei primite la şcoală. Poate că unele subiecte sau teme sunt prea dificile, iar unele necesită un nivel superior de limba engleză. Totuşi, seminariile sunt preţioase. Din păcate, lipsesc cele consacrate artelor vizuale, însă nu şi cele de literatură şi filosofie, cu care acestea au întotdeauna tangenţe şi chiar legături de profunzime.

"Hi, I am Ankamma Rao, founder of this website FreeVideoLectures.Com. I have started this website with an aim to bring free educational video lectures to everyone. All the video lectures are from top universities. These video lectures are class room recorded and delivered by great scholars, professors, scientists and researchers from the worlds top universities, includes MIT, Stanford, Yale and IIT’s from India.

The main advantage of video lectures is one can learn at their own pace, comfort and time by watching them again and again till the concepts are well understood. One can download and copy the videos to Ipod or portable video players and watch wherever it is possible. Can also watch on TV."

Mulţumiri Anei-Carmen, a XII-a A

Linkul site-ului va rămâne permanent în coloana dreaptă de pe raft.


duminică, 20 noiembrie 2011

Ken Robinson Says Schools Kill CreativityProbabil nu v-aţi gândit la asta. Urmăriţi până la capăt şi reflectaţi la ce poate un elev să facă măcar în plan individual pentru a face şcoala o experienţă exclusiv pozitivă. Comentariile sunt binevenite.

joi, 3 noiembrie 2011

Artwe lansează proiectul educaţional „Cuprins” @ Atelierul de Producţie


Pe 5 noiembrie, începând cu ora 18.00, la Atelierul de Producție, Artwe lansează ”Cuprins”, proiect de încurajare a lecturii.


„Cuprins” transformă Atelierul de Producție întru-un întru-un spațiu de joacă educaţional. Acesta pune la dispoziţia participanților ateliere de dicție, bune maniere, tarot, psihoterapie-dezvoltare personală, public speaking, exerciții de psihodramă, quilling, biblioteci vii, teatru pedagogic, teatru forum plus alte activităţi atractive susținute de către Artwe și alte organizații non-guvernamentale partenere. Printre acestea amintim: Incubator107, MindRoom, Tineri pentru România de Mâine, Asociaţia Creativ, Deschide-ţi Sufletul, Public Speaking, Alina Pertea.


După aproximativ patru ore de activităţi nonformale, rămânem la party cu cei de la Loungerie II pentru un live act provocator, după care Notsocommondj ne va face să dansăm până la epuizare.


„Cuprins” este un proiect cultural-educațional care încurajează lectura în spațiul urban, prin schimbul de cărți între cititori. 5 locații (Shift, Godot, La scena, Incubator107, Green Tea) vor găzdui pentru început biblioteci Artwe cu 800 titluri adunate de la edituri şi oameni care au în comun pasiunea pentru lectură. Doritorii pot împrumuta gratuit o carte cu o singură condiţie: aceea de a pune alta în locul celei pe care au luat-o. In plus, pentru a încuraja iubitorii de lectură să intereacționeaze, cititorii îşi vor putea lăsa „amprenta” pe post-it-urile creative ce vor însoţi cărţile.


Accesul la eveniment se va face în baza donării (a cel putin) unei cărti (la alegere) care se va regăsi ulterior în bibliotecile Artwe, amenajate special în locațiile partenere. In cazul în care nu te poţi despărţi de nicio carte există opţiunea de a dona o sumă modică în scopul dezvoltării proiectului prin achiziţionarea cărţilor necesare.


Asociaţia Artwe este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în septembrie 2010 şi care se adresează studenţilor cu inclinaţii artistice. In acest scop ne propunem să încurajăm bunul gust, creativitatea, neconvenţionalul în rândul studenţilor şi nu numai. „Cuprins” reprezintă cel de-al treilea proiect Artwe după Royal Junkie şi Noname.Art.


Mai multe informații puteți găsi pe website-ul proiectului: www.artwe.ro sau facebook:

facebook.com/artwe.share

facebook event page


Parteneri: Atelierul de Productie, Shift, LaScena, GodotCafeTeatru, Incubator107,GreenTea

Edituri: Institutul Cultural Român, Editura Minerva, Editura Herald, Casa de Editură Max Blecher, Editura Trei


sursa: www.modernism.roLansarea proiectului de e-Educaţie la MȚR

„Implementare soluţii de e-Educaţie în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român”

Miercuri, 2 noiembrie a.c., la Muzeul Naţional al Ţăranului Român s-a lansat proiectul„Implementare soluţii de e-Educaţie în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 424/ 26.09.2011 încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 3 – „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.3 „Susţinerea implementării de aplicaţii de e-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Proiectul se implementează pe o durată de 24 de luni (26 septembrie 2011 – 25 septembrie 2013).


Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea unui portal de e-Learning astfel încât să se faciliteze accesul public la educaţia muzeală oferită de Muzeul Naţional al Ţăranului Român (cursuri / ateliere de creativitate şi prezentarea obiectelor de patrimoniu în relaţie cu tematica atelierelor).


Proiectul urmăreşte crearea şi utilizarea unui portal de e-Learning în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român în vederea creşterii gradului de difuzare a programelor educaţionale oferite de muzeu şi a optimizării cunoştinţelor cu privire la obiectele de patrimoniu naţional. Portalul dezvoltat va permite accesul la cursuri de ceramică, ţesături, lemn, de dansuri şi muzici tradiţionale, efectuate cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.

Valoarea totală a proiectului este de 4.202.271,75 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.360.723, 80 lei.


Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” „Implementare soluţii de e-Educaţie în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român”


DESCRIEREA PROIECTULUI


Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui portal de e-Learning astfel încât să se faciliteze accesul public la educaţia muzeală oferită de Muzeul Naţional al Ţăranului Român (cursuri / ateliere de creativitate, prezentarea obiectelor de patrimoniu în relaţie cu tematica cursurilor).


Obiectivul general al proiectului este în conformitate cu obiectivul liniei de finanţare POS CCE 323. Conform Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, noi abilităţi tehnice, intelectuale şi sociale devin esenţiale pentru a trăi, a munci şi a participa activ într-o societate bazată pe cunoaştere. Cetăţeanul noii societăţi trebuie să posede abilităţi de bază pe care să le dobândească printr-un proces de perfecţionare continuă, pe tot parcursul vieţii. Utilizarea TIC constituie una dintre aceste abilităţi de bază, motiv pentru care este necesară promovarea educaţiei digitale începând din şcoală şi continuând pe tot parcursul vieţii cetăţenilor.


Astfel, obiectivul general al proiectului dezvoltat de Muzeul Naţional al Ţăranului Român este conform cu obiectivul general al axei prioritare 3 al POS, sprijinind procesul educaţional prin cursuri completementare destinate atât elevilor din ciclul gimnazial, cât şi altor persoane care doresc să îşi extindă cunoştinţele în domenii specifice.

Proiectul urmăreşte crearea şi utilizarea unui portal de e-Learning în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român în vederea creşterii gradului de difuzare a programelor educaţionale oferite de muzeu şi a optimizării cunoştinţelor cu privire la obiectele de patrimoniu naţional. Portalul dezvoltat va permite accesul părţilor implicate la cursuri efectuate cu ajutorul tehnologiei TIC avansate.


Obiectivele specifice vizate prin proiect sunt:

  1. Acoperirea nevoilor de informare şi educare a persoanelor interesate de educaţia muzeală.
  2. Creşterea gradului de accesibilitate la resursele culturale (obiecte de patrimoniu şi cursuri tematice) prin dezvoltarea unui portal interactiv ca platformă unică şi unitară de acces.
  3. Creşterea performanţelor de învăţare prin tehnicile e-Learning şi materialele interactive de instruire.
  4. Eficientizarea procesului educaţional, prin oferirea unei educaţii muzeale complementare.
  5. Crearea unei arhive digitale ca suport pentru dezvoltarea cursurilor astfel încât utilizatorii să aibă acces la obiectele de patrimoniu naţional.
  6. Creşterea impactului cursurilor oferite de instituţiile de educaţie formală prin susţinerea educaţiei online oferită de muzeu, conform misiunii sale de a valorifica patrimoniul cultural prin expoziţii, publicaţii şi alte forme de comunicare şi învăţare.

Context

Proiectul propus este de sine stătător, nu constituie o componentă a unei operaţiuni complexe şi nu face parte dintr-un program mai amplu dezvoltat de Muzeul Naţional al Ţăranului Român.

Includerea educaţiei muzeale în educaţia formală este sprijinită şi prin modificările intervenite în metodele de învăţare abordate la nivel şcolar, bazate pe transdisciplinaritate şi interactivitate. Interesul crescut al elevilor (cu precădere cei din învăţământul gimnazial) pentru educaţia muzeală, în paralel cu evoluţia rolului muzeului contribuie la necesitatea elaborării unor cursuri complementare programei şcolare care să ofere elevilor o alternativă educaţională, care vine în completarea curriculei şi a lecţiilor desfăşurate la şcoală.

Societatea cunoaşterii conturează tot mai mult rolul muzeelor ca medii în care procesul de învăţare este stimulat eficient, facilitând asimilarea de cunoştinţe noi şi completarea informaţiilor primite de elevi prin contactul cu obiectele de patrimoniu. Educaţia muzeală evidenţiază specificul naţional, stimulează creativitatea şi sensibilitatea receptorului.

Contextul legislativ în care Muzeul Naţional al Ţăranului Român a decis dezvoltarea platformei de e-Learning vizează recomandările instituţiilor europene:

- Concluziile Consiliului Europei din 21 iunie 1994 asupra aspectelor culturale şi artistice ale educaţiei (publicate în Official Journal C 229, 18/08/1994 P 0001-0002) conform căroraConceptele de educaţie şi cultură sunt strâns legate, importanţa culturii în sistemul educativ implică învăţarea într-un mod plăcut, o abordare pedagogică bazată pe exploatarea curiozităţii naturale a copiilor şi, de asemenea, un efort de a îmbunătăţi comunicarea la orice nivel.

- Conform ICOM (International Council Of Museums) şi Legii nr. 311/2003, legea muzeelor şi a colecţiilor publice (capitolul 1, art. 2a) muzeul este instituţia publică de cultură aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spiritual ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.


Justificarea necesităţii implementării proiectului


Necesitatea implementării proiectului dezvoltat de Muzeul Naţional al Ţăranului Român este justificată atât prin directivele Comisiei Europene, cât şi prin definiţia muzeului ca instituţie cu rol educativ. Educaţia nonformală dezvoltată în cadrul muzeal vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare educaţională interdisciplinară.


Astfel, conform Strategiei de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolareabordarea educaţională complementară formal/non-formal asigură îmbogăţirea sistemului educaţional şi contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curiculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.


Dezvoltarea cursurilor e-Learning în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român este conformă şi cu Legea Învăţământului nr. 84/1995 (republicată MO 606/1999) conform căreia conţinutul instruirii şi educaţiei la toate nivelurile de organizare a învăţământului se completează prin activităţi extraşcolare. (art. 131.1.) Astfel, prin dezvoltarea unei platforme care permite accesul elevilor la forme de educaţie nonformală, Muzeul vine în întâmpinarea nevoii de colaborare între şcoli şi muzee pentru promovarea unei educaţii transdisciplinare.


Difuzarea tehnologiilor auxiliare Internetului permite crearea de site-uri muzeale sofisticate şi interactive în promovarea culturii, aceasta însemnând că muzeele clasice sunt progresiv abordate prin intermediul muzeelor virtuale. Pentru informarea electronică a elevilor şi profesorilor, de o importanţă deosebită sunt aplicaţiile care permit accesul la artefactele şi informaţiile din muzeu, astfel încât informaţia să devină accesibilă în orice moment unui număr mare de utilizatori.


În cadrul muzeelor, Internetul şi imaginile digitale devin tehnologii optimizate sprijinind calitatea şi gradul de acces. Site-ul actual al Muzeului Naţional al Ţăranului Român este accesat lunar de 10.000 de vizitatori unici, ceea ce indică un interes crescut pentru activităţile desfăşurate de această instituţie.


Muzeul Naţional al Ţăranului Român deţine o colecţie impresionantă de obiecte de patrimoniu (peste 90.000), dar spaţiul fizic limitat nu permite punerea în circuitul cultural al acestor obiecte. Mai mult, în cursul anului 2012 clădirea în care Muzeul îşi desfăşoară activitatea va intra în reparaţii capitale, diminuând astfel accesul elevilor la obiectele de patrimoniu şi informaţiile complementare programei şcolare.


În acest moment, Muzeul Naţional al Ţăranului Român oferă prin colecţiile expuse şi ateliere de creativitate desfăşurate servicii specializate de educaţie muzeală, însă din cauza resurselor limitate, numărul persoanelor care au acces la aceste servicii este foarte mic. Dezvoltarea platformei de e-Learning facilitează accesul a unui număr mare de elevi la educaţia muzeală oferită de muzeu, depăşind barierele existente legate de spaţiul fizic, resursele umane care să desfăşoare cursuri simultan cu mai multe grupuri de elevi, dificultatea expunerii unor obiecte de patrimoniu în desfăşurarea lecţiilor.


Prin proiect, o parte a colecţiei Muzeului va fi digitalizată în vederea susţinerii cursurilor şi a atelierelor virtuale astfel încât elevii şi alte persoane interesate de educaţia continuă să poate avea acces la informaţii privind obiectele de patrimoniu (provenienţă, modalităţi de realizare, metode de identificare, caracteristici cultural-istorice ale obiectelor), dar să înveţe în acelaşi timp să realizeze astfel de obiecte (din ceramică, lemn, ţesături). Astfel, participarea limitată a elevilor la atelierele de creativitate (dezvoltate săptămânal, cu maxim 10 elevi) va fi înlocuită prin dezvoltarea platformei cu o participare lărgită. Un aspect inovator ţine de faptul că în mediul virtual, Muzeul va putea oferi cursuri care au ca atribut principal manualitatea, interacţiunea cu obiectul, dezvoltarea creativităţii, păstrând astfel interacţiunea şi originalitatea educaţiei muzeale.


Mai mult decât atât, prin cursurile desfăşurate în cadrul proiectului se va realiza la cel mai înalt nivel tehnologic, cu ajutorul tehnologiei TIC, o îmbunătăţire atât a cunoştinţelor privind patrimoniul, cât şi o educaţie transdisciplinară.


Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Şos. Kiseleff, 3, Bucureşti

F: 021 317 96 60/61

info@muzeultaranuluiroman.ro

www.muzeultaranuluiroman.ro


sursa: www.modernism.ro
marți, 25 octombrie 2011

Un nou workshop la Muzeul Ţăranului Român

voluntari_mtr@yahoogroups.com

Cauţi un loc în care să îţi pui în valoare abilităţile?
O modalitate în care să poţi fi util comunităţii într-un mod creativ?
O oportunitate de a crea conţinut cultural?
Un teritoriu în care subiectele care te-au pasionat dintotdeauna să fie de larg interes şi pentru alţii, dincolo de constrângerile şcolii?


Dacă DA, mai ales că sunteţi deja înscrişi pe yahoo-group-ul voluntarilor Muzeului Ţăranului Român, vă invităm să vă înscrieţi la un workshop pe care muzeul nostru îl organizează pentru voluntari, în colaborare cu Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, în cadrul proiectului "Muzeul nostru", finanţat prin AFCN.
Dacă DA, mai ales că sunteţi deja înscrişi pe yahoo-group-ul voluntarilor Muzeului Ţăranului Român

Workshop-ul va fi organizat în perioada 12-13 noiembrie (S+D), între orele 9.00 - 15.00, la sediul Muzeului.
Tema va fi PROMOVAREA MUZEULUI ŞI GHIDAJ OFERIT DE VOLUNTARI

Atenţie! Locurile sunt limitate (în număr de 10).

Căutăm voluntari care să aibă vârsta cuprinsă între 10-26 ani.

Dacă vreţi să vă înscrieţi, vă rog să trimiteţi un e-mail la adresa:anaiuga@gmail.com cu următoarele date:

Numele şi prenumele vostru:
e-mail:
Telefon:
Aţi mai activat ca voluntar la MŢR: Da .... Nu....

Aştept înscrierile pe e-mail, până în data de 30 octombrie.

Ana Iuga

Gerhard Richter in the studio – video

Tate Modern's Gerhard Richter retrospective, Panorama, groups together significant moments of the artist's career, which spans almost five decades. Here, Tate director Nicholas Serota meets Richter in his studio in Germany to talk about his influences and methods of working


duminică, 9 octombrie 2011

Mobilitati individuale ale elevilor


Ce este Comenius?
Comenius este prima componentă a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii. Se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private (de la grădiniţe la şcoli postliceale) şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum şi autorităţilor locale, asociaţiilor de părinţi sau ONG-urilor care activează în domeniul educaţional.
Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate şcolare, proiecte de formare a personalului didactic, reţele de parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii de formare iniţială şi continuă pentru a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeană în educaţie.
Programul Sectorial Comenius, la nivel european, urmăreşte o ţintă foarte ambiţioasă, şi anume să implice în activităţi educaţionale de cooperare cel puţin trei milioane de elevi pânâ în anul 2013.
De asemenea, Comenius urmăreşte:
  • Dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor;
  • Sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă.
Mobilităţi individuale ale elevilor

Actiunea Mobilităţi individuale ale elevilor este o iniţiativă europeană care permite elevilor din ciclul secundar să petreacă între 3 şi 10 luni într-o şcoală şi o familie gazdă din străinătate.
Acţiunea oferă elevilor experienţe de învăţare europene menite să le dezvolte înţelegerea diversităţii culturale şi a limbilor europene şi îi ajută să dobândească competenţele necesare dezvoltării lor personale.

Pentru informaţii suplimentare despre Mobilităţile individuale ale elevilor, vă rugam să consultaţi Ghidul candidatului.
Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii link


miercuri, 28 septembrie 2011

Rezistenţa e creativitate
Rezistenţa e în fiecare dintre noi. Rezistăm prin exerciţiul creativităţii. Iar aceasta e adevărată poezie... A rezista înseamnă să fii poet şi să trăieşti o metaforă continuă. -Roberto Matta


Citatul reprezintă un motto pentru cursul Sounds of The Surrounding, desfăşurat în iunie 2011 pe insula Lanzarote (I-le Canare, SP) şi condus de Alex Robert Head. Sounds of The Surrounding este un proiect al asociaţiei Art-Aspects şi COMENIUS.

duminică, 28 august 2011

PINAParada Film prezinta "Pina" din 9 septembrie 2011 in cinematografe! In 3 D!

„Pina este un film pentru Pina Bausch”, una dintre cele mai importante coregrafe ale ultimelor decenii şi prietenă bună de-a lui Wim Wenders. Filmat 3D cu ansamblul companiei de dans Pina Bausch din Wuppertal, acest lungmetraj-eveniment ilustrează ameţitoarea şi inimitabila artă a marii coregrafe germane, care a murit în vara lui 2009. Invitând spectatorul într-o senzuală şi uimitoare călătorie într-o nouă dimensiune pe scena legendarei companii de dans, filmul îi însoţeşte pe dansatori şi în afara teatrului, în oraş şi în peisajul industrial din jurul Wuppertalului, locul care a fost căminul şi centrul activităţii creatoare a Pinei Bausch timp de mai bine de 35 de ani.

-vezi de asemenea pagina web a lui Wim Wenders şi pagina de facebook pentru PINA în România (aici).


miercuri, 27 aprilie 2011

Concursul de pictură MIRCEA CIOBANU 2011

+++A mai rămas foarte puţin până la ultima dată de înscriere la Concursul de pictură MIRCEA CIOBANU 2011 şi încă nu avem suficient de mulţi concurenţi! Ediţia de anul acesta, a cincea, încearcă să marcheze o cifră rotundă pentru care aşteptăm o contribuţie mai numeroasă şi mai consistentă.

Îi invităm aşadar din nou pe toţi elevii de la Sf. Sava să-şi demonstreze talentul în pictură, aşa cum şi-l manifestă la literatură, muzică sau teatru. Nu uitaţi, lucrările vor fi premiate în cadrul unui vernisaj la care vor fi prezenţi şi cîţiva membri ai Familiei Regale a României. Premiile reprezintă recunoaşterea talentului artistic, dar şi prestigiul elevilor demni pentru numele liceului nostru. În afară de aceasta, lucrările câştigătoare vor fi răsplătite şi în bani.

Vă aşteptăm, succes!

*pentru detalii privitoare la regulamentul concursului mergeţi mai jos.
Noul termen limită (final!) este 9 MAI 2011.


sâmbătă, 23 aprilie 2011

Tema pentru clasa a XII-a G [semestrul al doilea 2011]

---
MS Regele Mihai I conducând un jeep în tinereţe. Sursa imaginii: aici.

Tema constă în calchierea (copierea directă pe hârtie transparentă, de calc) acestei imagini pe o pagină A4.

Fotografia trebuie printată pe suprafaţa întregii pagini, iar copierea să fie cît mai fidelă, fără intervenţii personale, adică adaosuri sau eliminări de elemente. Tema urmăreşte să evidenţieze simţul de observaţie şi înţelegere a unei imagini bidimensionale care înfăţişează volumul şi spaţiul. În mod special a fost aleasă o imagine alb-negru pentru a fi cît mai aproape de obiectivitate.Folosiţi doar creionul.

Copiile trebuie predate pentru notă vinerea viitoare 29/04/2011. Lucrările vor avea un aspect îngrijit, o suprafaţă întinsă, fără urme sau semne.

Cei cu un număr foarte mare de absenţe vor primi curând o temă suplimentară.


joi, 14 aprilie 2011

CULTURAL ID te ajută să schimbi perspectiva

---


Cultural ID invită studenţii pasionaţi de cultură să ia un loc pe scaunul de manager şi să rezolve un brief dat pe o temă de management cultural.


Cultural ID este primul proiect realizat de o asociaţie studenţească, Voluntari pentru Idei şi Proiecte, în colaborare cuInstitutul Cultural Român (ICR). Aflat anul acesta la a doua ediţie, proiectul abordează domeniul managementului cultural şi îi reuneşte pe unii dintre cei mai cunoscuţi profesionişti din aria culturală românească.

Printre speakerii invitaţi se numără Tudor Giurgiu (regizor şi director al festivalului Internaţional de Film Transilvania), Ada Solomon (producător şi director executiv al Festivalului Internaţional de Film NexT), Corina Bucea (manager la Fabrica de Pensule) şi Mihai Oroveanu (director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană). Aceştia vor împărtăşi participanţilor experienţa lor profesională în organizarea de evenimente, prin intermediul unor traininguri şi studii de caz, în perioada 2-11 mai.


Temele abordate vor include organizarea de evenimente, strângerea de fonduri pentru proiecte culturale, promovarea şi comunicarea acestor proiecte, dar şi teme precum: curatoriatul, piaţa de artă din România şi altele.

Participanţii, în număr de 20, vor fi împărţiţi în echipe pentru rezolvarea briefului şi vor avea ocazia implementării conceptului lor.


Recrutarea se face în urma trimiterii CV-ului, a completării unui formular şi a unui interviu individual. Pentru descărcarea formularului, accesaţi site-ul proiectului: www.culturalid.ro. Înscrierile se fac până la data de 22 aprilie 2011.


Voluntari pentru Idei şi Proiecte este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, bazată pe voluntariat şi alcătuită exclusiv din studenţi. De 12 ani organizează anual peste 10 proiecte de dezvoltare personală pentru

studenţii şi masteranzii din România, programe susţinute de companii, mass-media şi statul român.


via>> modernism.ro


-îmi cer scuze că din neatenţie am crezut că proiectul se adresează (şi) elevilor. Puteţi să întrebaţi totuşi dacă şi elevii se pot înscrie. Şi nu uitaţi să menţionaţi că învăţaţi la Sf. Sava. Succes!sâmbătă, 5 martie 2011

CINEMA.edu [Proiect de cultură cinematografică şi vizuală]

---

Elevii şi liceenii din Bucureşti sunt aşteptati, începând din luna martie, la Noul Cinematograf al Regizorului Român (în incinta Muzeului Ţăranului Român), unde vor asista la proiecţii de filme desfăşurate în cadrul proiectului de educaţie cinematografică Cinema.edu.

Organizat de Asociaţia Macondo, în parteneriat cu Muzeul Tăranului Român, Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Bucureşti, Primăria Sectorului 1, Fundaţia Soros şi Ambasada Franţei, proiectul doreşte să atragă noile generaţii la cinema şi să-i familiarizeze pe elevi cu un limbaj cinematografic şi cu tehnici de lectură a mesajelor audiovizuale.

În acest sens, fiecare proiecţie va fi urmată de discuţii cu copiii asupra tematicilor regăsite în film. Se doreşte, de asemenea, formarea unei culturi cinematografice în rândul noilor generaţii de tineri, dar şi promovarea patrimoniului cinematografic românesc şi european în rândul tinerilor.

Proiectul se va derula in perioada 7 martie - 10 iunie 2011, iar la el vor participa peste 1.500 de elevi din clasele I-XII din cinci şcoli şi licee din Bucureşti. Aceştia vor fi constituiţi în grupe de câte 90 de elevi şi vor viziona gratuit câte cinci proiecţii de filme, adaptate fiecărei categorii de vârste.

Fiecare vizionare va fi precedată de o discuţie liberă, iar la finalul fiecarei proiecţii vor fi alocate 30 de minute unei dezbateri pe marginea temelor sociale identificate în filme.

De asemenea, elevii vor primi fişe didactice care să contribuie la dezvoltarea capacităţilor de lectură a mesajelor audiovizuale, la realizarea cărora vor contribui profesori din cadrul UNATC şi cadre didactice din şcolile participante. În plus, fiecare elev va avea ocazia să participe la o expoziţie de încheiere a proiectului cu o lucrare care să reflecte viziunea creativă şi personală asupra unei proiecţii din cadrul proiectului.

Fiecare întâlnire va dura cel mult 3 ore, iar accesul elevilor şi al profesorilor implicaţi în proiect va fi liber.


Cum participi?
Îţi convingi colegii de clasă şi un profesor să participe la proiect şi vă rezervaţi locurile la: valentina_bacu@yahoo.com


Concurs de pictură MIRCEA CIOBANU 2011

---

---
---

duminică, 27 februarie 2011

Concurs de pictură MIRCEA CIOBANU 2011 [Ediţia a V-a]

---
Concursul de pictură *Mircea Ciobanu se adresează elevilor de la Colegiul Naţional Sf. Sava. Concursul este organizat anual de către Fundaţia Sf. Sava, formată din absolvenţi ai colegiului, în parte foşti colegi ai pictorului Mircea Ciobanu. Aceeaşi membri formează juriul concursului, dotat cu premii în bani.

exemplu de peisaj fantastic: Tentaţia Sf. Anton (recto), atribuit lui Jan Wellens de Cock, c. 1510 -1520, în colecţia Met. Museum

Tema: Peisaj fantastic
Termen limită: luna aprilie 2011

Sunt permise toate tehnicile de pictură (tempera, ulei, acrilice, pastel, acuarelă, tehnică mixtă), dar şi intervenţii de colaj (în proporţia în care pictura domină). De asemenea este acceptat orice tip de suport (hârtie, carton, pânză) şi orice dimensiune între 20 x 30 cm şi 70 x 100 cm. Lucrările trebuie să aibă un aspect finit şi coerent, prezentabile în contextul expoziţiei. Înrămarea sau încadrarea într-un paspartu este obligatorie pentru expunere.

Tema Peisaj fantastic nu se referă neapărat la lumea viitorului, la science-fiction sau la o viziune artificială. Fantasticul este legat în mod direct de visare (onirism), fabulos, mitologie, suprarealism.

Se recomandă ca lucrările să fie originale, fără aluzii la alţi artişti. Orice încercare de imitare, chiar şi sub intenţia de omagiu, va fi descalificată. Desigur, unele trimiteri la stilurile consacrate sunt permise, numai dacă vor fi transpuse într-o manieră proprie. În aprecierea lucrărilor se va ţine cont de unicitatea ideilor şi a viziunii, cât şi de inventivitatea tehnică. Acurateţea realizării nu este considerat în sine un atu, astfel încât lucrările cu un plus de fantezie vor fi favorizate. Nu în ultimul rînd, lucrările trebuie să facă referinţă clară la această temă.

Lucrările se predau domnului profesor Bogdan Teodorescu.
Mai multe despre *Mircea Ciobanu aici.

alte exemple de peisaje fantastice din istoria artei:

François de Nomé (Monsù Desiderio), Incendierea Troiei, [...]

François de Nomé (Monsù Desiderio), Arhitectură fantastică, [...]

Alexis Rockman, Ferma, 2000, ulei şi acrilic pe pânză, 96 x 120 cm, Colecţia JGS Inc., NY

Alexis Rockman, Cambridgeshire,
2008, ulei pe hârtie preparată, 51 x 75.125 in.


Alţi artişti care au pictat peisaje cu aer fantastic: Henri Rousseau (Le Douanier), Marc Chagall, René Magritte, Yves Tanguy, Salvador
Dalí, Julie Mehretu, Michael Andrews, ş.a.